top of page

Płyty Platynowe

Stanisława Celińska - Atramentowa
Michał Bajor - Moja Miłość
PRO8L3M - PRO8L3M

Płyty Złote

Magda Umer - Duety. Tak Młodo Jak Teraz
Natalia Nykiel - Lupus Electro - Error Tour
Krzysztof Napiórkowski - 10x Twardowski.
bottom of page